A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 79-es paragrafusa: Szakdolgozat

Ebből a formai követelmények:

alt
"A szakdolgozat terjedelme a kredites kifutó egyetemi szakokon, 2006. szeptember 1-jétől az osztatlan képzésben, valamint a diszciplináris mesterképzésben minimum 2 szerzői ív (80.000 betűhely, legalább 50 oldal), a többciklusú képzésben a „BA” szakokon és a főiskolai hagyományos képzésben legalább 52.000 betűhely, legalább 30 oldal.


Szövegszerkesztéssel kell elkészíteni, tartalomjegyzékkel, irodalomjegyzékkel jegyzetapparátussal és kell ellátni.

A köthetőség érdekében a lap bal oldalán 3 cm-es margót kell hagyni.

Az oldalszámozásnak a jobb alsó sarokba kell kerülnie, az alsó, felső és a jobb oldali margó 2 cm, a sortávolság másfeles, a betűtipus „Times New Roman”, a betűnagyság 12-es."

A hivatkozások mikéntjéhez (és egyéb szerkesztési ötletekhez) a BA-sok használják ezeket az oldalakat:

http://www.szabadbolcsesz.kre.hu/images/stories/szakdolgozat_%20formai_%20szabalyai.pdf
http://www.c3.hu/~fons/hivatk.htm
http://www.jgypk.u-szeged.hu/tanszek/ktud/szakdolg_utmutato.htm 

Az MA-sok pedig a hollandhoz ezeket:

http://www.rug.nl/noordster/schriftelijkevaardigheden/voorstudenten/bronliteratuurgebruik/index
https://bib.arts.kuleuven.be/bibliotheek/heuristiek/bronvermelding.pdf

Sok sikert!