... a szakról néhány szóban

Mi az a néderlandisztika?

BA − Germanisztika szak, Néderlandisztika szakirány a Károli Gáspár Református Egyetemen

A Néderlandisztika Tanszék

Az 1995-ben létesített tanszék mára a holland nyelv és a németalföldi kultúra egyik legaktívabb közvetítőjévé vált a közép-európai régióban.

Jól képzett, dinamikus oktatógárdánk munkáját anyanyelvi lektor, valamint holland és flamand vendégtanárok, cserediákok és önkéntes segítők támogatják, ami a nyelvterületen élők mindennapi életét hallgatóinkhoz még közelebb hozza. Meghatározó a kis tanszékekre jellemző családias légkör, ahol hallgatók és oktatók igénylik és ápolják a közvetlen emberi kapcsolatot, és ez az átlagosnál jóval személyre szabottabb képzést tesz lehetővé.

Tanszékünkre jellemző a különösen jó kapcsolat a hazai és külföldi partneregyetemekkel, így hallgatóink és oktatóink nagy számban és rendszeresen kijutnak a nyelvterületre.Holland és flamand támogatással könyvtárunkba a legkorszerűbb tananyagokat (könyvek, cd-k, dvd-k) tudjuk beszerezni, ami emeli a tanszéki oktatás és kutatás színvonalát.

A program a holland és a flamand nyelv és irodalom mellett a programban nagy hangsúlyt kap a nyelvterület történelme és művészete csakúgy, mint a munkavállalást elősegítő gazdasági- és sajtónyelv megismerése, illetve a modern prezentációs és tanulási technikák elsajátítása előadások és szemináriumok keretében.

A BA-diploma birtokában a néderlandisztika szakirányon végzettek képesek többek között: - a holland nyelvű országok és népek kultúrájának átfogó ismeretére;- a holland nyelv írásban és szóban történő használatára a felsőfokú C típusú nyelvvizsgának megfelelő szinten;- általános szövegek alapszintű fordítására, tolmácsolására;- Magyarország és a holland nyelvű országok társadalmi és gazdasági problémáinak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és alkalmazására munkájuk során;

A program felépítése

A képzés során a hallgatóknak 180 kredit értékben kell tanegységet felvenniük. Ebből 120 kredit major, 50 kredit specializáció vagy minor, valamint 10 kredit szabadon választott tárgyak.

Mit jelent a Néderlandisztika major program?

A 120 kredites képzést, amit minden néderlandisztikára felvett hallgatónak teljesítenie kell a diploma megszerzéséhez.

Mit jelent a minor?

Valamely szak (pl. német, magyar) rövidített, 50 kredites változata - ennek elvégzése szükséges ahhoz, hogy valaki később kétszakos tanári diplomát szerezhessen. Kinek ajánljuk a Néderlandisztika major felvételét?Azoknak a germanisztika szakra felvett hallgatóknak, akik szívesen megismerkednének a nyugati kultúrkör két sikeres országa, Hollandia és Belgium nyelvével, irodalmával, történelmével és művészetével, melyeket többek között a nyelvgyakorlatok, szó- és mondattan, szociolingvisztika, középkori és modern németalföldi irodalom, műfordítás, kultúrtörténet, Észak- és Dél-Németalföld művészete tárgyak formájában oktatunk.Azoknak a néderlandisztika szakos hallgatóknak, akik ennél is alaposabban szeretnék megtanulni a holland nyelvet és megismerni a nyelvterület kultúráját, mivel a későbbiekben esetleg fordítással kívánnak foglalkozni, vagy tanulmányaikat mester szinten (MA) is folytatni szeretnék, két specializációt kínálunk, amelyek közül választhatnak.


A Kultúra és identitás specializációban a fenti tárgyak elmélyítésén túl megjelenik a holland nyelvű filmek elemzése éppúgy, mint a prezentációs technikák gyakorlása, míg A fordítás alapjai specializációban a jogi és közgazdasági alapismeretektől az üzleti nyelven át a fordítási és tolmácsolási gyakorlatokig mindent megtalálunk. Kinek ajánljuk a Néderlandisztika Minor felvételét? Azoknak a nem néderlandisztika szakos hallgatóknak, akik major tanulmányaik mellett alapos hollandtudásra szeretnének szert tenni, és bepillantást szeretnének nyerni a holland és flamand irodalomba, nyelvészetbe, művészetbe és kultúrába. A képzés a Néderlandisztika major szakos hallgatók óráiból válogat 50 kredit értékben. A német és/vagy az angol nyelvismeret előnyt jelent az indulásnál, de nem feltétele a tanulmányok megkezdésének.Már az első szemeszterben lehetőség nyílik a holland minoros órák felvételére. Ez heti 6 tanórás elfoglaltsággal jár, de emellett nagyon ajánljuk még egy további nyelvgyakorlat felvételét is a szabadon választható tárgyak keretéből (plusz két óra hetente). Így biztosítható a néderlandisztika majoros hallgatókéval összemérhető nyelvtudás. A minor sikeres elvégzése esetén a hallgató felsőfok közeli nyelvtudást szerez, és sikerrel pályázhat a holland nyelvtudást igénylő munkákra csakúgy, mint a néderlandisztika vagy fordítói mesterképzésre (MA).A néderlandisztika minor szak felvételére kisebb létszámban a 3. félévben is lehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a hallgatónak a nyelvet 4 szemeszter alatt kell elsajátítania, ami koncentráltabb tanulást feltételez.

Továbbtanulási lehetőségek, ösztöndíjak

Hollandia és Belgium, valamint az oktatott tárgyak jobb megismerését ösztöndíjak biztosítják 14 holland illetve flamand partneregyetemünkön (köztük Leiden, Amszterdam, Leuven egyetemei) és a közép-európai régió néderlandisztika tanszékein (Bécs, Wroclaw, Olomouc stb.). Hallgatóink (major/minor) a holland/flamand Taalunie nyári egyetemének kurzusaira is jó eséllyel pályázhatnak.

A Néderlandisztika szakirány BA képzése folytatásaként intézményünkben a néderlandisztika nyelv és irodalom szakos mesterképzésre, fordítói mesterszakos képzésre, illetve néderlandisztika tanári mesterszakos képzésre való továbblépés lehetőségét tervezzük. Folyamatban van közös diplomát kiadó tanterv fejlesztése többek között Antwerpen, Bécs, Wroclaw felsőoktatási intézményeivel.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Végzett hallgatóinkat szívesen látják a Magyarországra települt nagyvállalatok (General Electric, IBM stb.), kisebb holland érdekeltségű vállalatok, valamint a követségek. A tanszék hirdetőtábláin rendszeresek az állásajánlatok. Az egyetem Idegen Nyelvi Lektorátusán folyó holland szaknyelvi képzést is nyújtó idegenvezető- és hostess felsőfokú szakképzés révén az idegenforgalom területén is nagy számban el lehet helyezkedni.

Mivel hallgatóink a tanulmányok során gyakorlatot szereznek a kreatív tanulásban, alkalmasak a további magas szintű ismeretszerzésre, így jó eséllyel pályázhatják meg a felsőfokú végzettségűeknek meghirdetett állásokat a média, a kiadói munka, valamint a menedzsment területén.

Elérhetőségünk:

Károli Gáspár Református Egyetem,
NéderlandisztikaTanszék,
1088 Budapest, Reviczky u. 4., 201-es szoba

Tel/Fax: 2 67 68 69

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Daróczi Anikó tanszékvezető:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.