Átalakuló MA-mintatanterv

 Az MA mintatanterv átalakulóban van.

 

A 2012/13-as tanévtől kezdve a következő módosításokat tervezzük, illetve a következő már meglévő tendenciákat erősítjük:

 

-          Több nyelvórát szeretnénk beiktatatni (érvelés, prezentációs technikák, szakfordítás, stb.)

-          Lépéseket teszünk a fordítóképzés beindításához, és választható lesz

-          ide vezető szakirány a jelenlegi mesterképzésben is.

-          A nyelvészettudományi és irodalomtudományi tárgyak tartalmát átalakítjuk: nagyobb hangsúlyt fektetünk gyakorlati tudás szerzésére (fordítás, szerkesztés, kontrollszerkesztés, esszéírás, szókincsfejlesztés, irodalom a nyelvtanulásban, stb.),

-          A kontrasztív nyelvészet, alkalmazott nyelvészet, szövegnyelvészet, grammatikai problémák stb. tantárgyak alkalmat adnak a nyelvtanulás/tanítás - fordítás gyakorlati művelésére csakúgy, mint (igény szerint) mélyebb nyelvészeti kérdések boncolgatására.

 

Tervezett és már futó projektek MA szinten, az oktatott tárgyak keretén belül:

-          A (mű)fordítás órák keretén belül a kontrollszerkesztés, szerkesztés módszereit, technikáját is oktatjuk, a különböző oktatók/műfordítók által vezetett fordítás órákat összehangoljuk, a megszerkesztett fordításokat rendszeresen (évente, kétévente) kötetben publikáljuk.

-          Minden évben elkészítjük egy holland film magyar feliratozását. A film a Cirko-Gejzír moziban kerül bemutatásra (2012 márciusában a Karakter c. filmet mutatjuk be a diákok által készített feliratozással).

-          A Hongarije Vandaag-nál való gyakornokoskodást beiktatjuk a képzésbe (újságírás, riportok készítése, fordítás). A Hongarije Vandaag-nál végzett diákmunkáról a honlapon található információ.

-          Az Irodalom- és kultúratudomány tantárgy keretén belül olyan magyarországi gyűjteményeket látogatunk meg, amelyeknek holland anyaga van (OSZK Térképtár, Kézirattár, Szépművészeti Múzeum, Néprajzi Indonéz-gyűjtemény, stb.)

-          A Régi irodalom és Nyelvtörténet tárgyak keretén belül szintén a fordításon és a meglévő holland fordítások egybevetésén lesz a hangsúly. Az első ilyen jellegű projekt az ELTE diákjaival és Rakovszky Zsuzsa költővel közösen készített Beatrijs-fordítás volt, amely 2012-ben kerül megjelenésre. 2012-ben a Reynaert de vos prózaverziójára kerül sor, majd a verses változatra. A projekt folyamán több holland és flamand professzor látogatását tervezzük, a témából szakdolgozatok készülhetnek.

 

Egyéb tevékenységek:

-          A tudományos diákkörünk 2011 decemberében alakult, kéthavonta találkozunk. Célja az OTDK-ra való felkészítés, a választott témák közös megbeszélése, mini-konferenciák szervezése.

-          A tudományos pályára készülőknek holland/flamand mentorokat is ki szeretnénk jelölni (Leiden, Leuven, Amszterdam, Utrecht), akiket külföldi ösztöndíjjal való kinttartózkodás során meg lehet keresni a választott témával kapcsolatos kérdésekkel.

-          Mercator-estek: a németalföldi kultúra népszerűsítésére indított magyar nyelvű Károlis előadások, vetítések, koncertek.

-          2012 februárjától újraindul a Műfordító Műhely (fordítás, kontrollszerkesztés, szerkesztés, kiadókkal való találkozás) melynek keretén belül alkalom nyílhat intenzív műhelyek szervezésére is, a balatonfüredi Fordítóházban (Lipták-villa).